เครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25คุณสมบัติเด่นของเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25

 • ระบบเครื่องยนต์ jet ทรงประสิทธิภาพ กำลังแรง ประหยัดพลังงาน
 • สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้ง่าย
 • เป็นเครื่องพ่นหมอกควันมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้มาตรฐานสากล
 • หัวฉีดทรงประสิทธิภาพ ทำให้ได้ขนาดของละอองที่เล็ก และการพ่นควันที่ละเอียด
 • หัวฉีดมี 2 แบบ สำหรับพ่นหมอกควัน และพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) พ่นได้ 2 ระบบในเครื่องเดียวกัน
 • มีตะแกรงกันความร้อนตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • ท่อพ่นละอองฝอยมีขนาดใหญ่ทำให้มีประสิทธิภาพการพ่นสูง
 • ใช้ สำหรับกำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคในอาคารบ้านเรือน และพื้นที่เกิดโรคระบาดเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
 • กำจัดแมลงศัตรูทางการเกษตร กำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราในโรงเรือน สวนผักผลไม้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และสถานที่ ต่างๆ
 • มีผลทดสอบประสิทธิภาพและค่าความร้อนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • รูปทรงสวยงาม ทันสมัย และใช้งานง่าย
 • ตัวถังเป็นสแตนเลสสตีล แข็งแรงทนทาน
 • เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดแมลงมาตรฐานเยอรมันนี
 • ท่อพ่นละอองฝอยมีขนาดใหญ่ทำให้มีประสิทธิภาพการพ่นละอองสูงกว่าเครื่องพ่นรุ่นเดียวกัน กับในท้องตลาด 10-20 %
 • หัวฉีดทรงประสิทธิภาพ ทำให้ได้ขนาดของละอองที่เล็ก และการพ่นหมอกควันที่ละเอียด

ประโยชน์ของเครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอย SUPER FOG BW-25

 • สามารถ พ่นฆ่ายุง แมลงสาบ แมลงพาหะนำโรคต่างๆ ตามสถานที่ทั่วไป เป็นบริเวณกว้าง เช่น ตามโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม สถานที่ราชการ โกดังสินค้า สถานที่เกิดโรคระบาด และ อื่นๆ อีกมากมาย
 • สามารถพ่นกำจัดแมลงทางการเกษตร และ ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ตามสวน ไร่นา ฟาร์ม ปศุสัตว์ และ อื่นๆ
 • เครื่องพ่นหมอกควันและละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง
 • สามารถใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส และ แบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคระบาด
 • ใช้กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงบิน แมลงสาบ แมลงคลาน
 • ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และถนอมผลิตผลทางเกษตร
 • ใช้กำจัดเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย ชนิดต่างๆ
 • พ่นยาฆ่าแมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
 • พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ในโรงเรือน และในแปลงปลูกไม้ประดับ ไม้ดอก พืชผัก อ้อย กาแฟ
 • พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์
 • พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ในไซโล ห้องเก็บของ และในโรงงาน
 • มีท่อพ่นพิเศษสำหรับการพ่นสารเคมีสูตรน้ำ (ULV)
 • ใช้สำหรับพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงที่มีอันตราย และเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน
 • กำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ กำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร โรคพืช กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
รายละเอียดทางเทคนิค
กำลังเครื่องยนต์ 19 กิโลวัตต์ หรือ 25.8 แรงม้า
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.8 - 2.0 ลิตร/ชั่วโมง
อัตราการพ่นสารเคมี 5 - 60 ลิตร/ชั่วโมง
ถังบรรจุน้ำยาเคมี 6 ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 1.3 ลิตร
เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน และ แก๊สโซฮอล์
การจุดระเบิดใช้พลังงานถ่านไฟฉาย ขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน
น้ำหนักเครื่องเปล่า 7.5 กิโลกรัม
ระยะพ่นหมอกควัน 15 - 30 เมตร
ระยะพ่นละอองฝอย 8 - 10 เมตร
ความดันในถังบรรจุน้ำยาเคมี 0.3 - 0.4 บาร์
ความดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ -0.12 ถึง -0.15 บาร์
ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 29 x 136.5 x 33 เซ็นติเมตร
อุปกรณ์ประจำเครื่อง
ท่อพ่นหมอกควัน 1 อัน
ท่อพ่นน้ำสำหรับพ่นละอองฝอยละเอียด 1 ตัว
สายสะพาย 1 เส้น
หัวพ่นสารเคมีเบอร์ 0.8 - 1 - 1.7
กรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 อัน
กรวยเติมน้ำยาเคมี 1 อัน
ชุดเครื่องมือประจำเครื่อง 1 ชุด
แปรงทำความสะอาด 1 อัน
ปะเก็นชุดซ่อมบำรุง 1 ชุด
คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

รูปภาพครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25

ส่วนประกอบของตัวเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25

BANNER สินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25

BROCHURE สินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25 (หน้า)

BROCHURE สินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25 (หลัง)

BROCHURE สินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25 (หน้า)

BROCHURE สินค้าเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25 (หลัง)

อุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25

วิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25

ขั้นตอนการเตรียมงาน
1. เติมน้ำยาเคมีกับดีเซล อัตราส่วน 1 ต่อ 100 ส่วน หรือประมาณ 1-2 ฝา ผสมกับดีเซลไม่เกิน 6 ลิตร
2. เติมเบนซิน 95 ลงในถังเบนซินประมาณ 80 % ของ 1.3 ลิตร อย่าเติมเต็ม
3. เช็คแบต 2 ก้อน วางตามรูปขั้วบวกขั้วลบ และเช็คหัวเทียนว่ามีไฟหรือไม่
4. เตรียมท่อ เปลี่ยนขนาดท่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
4.1 ท่อกว้างเท่ากันตลอดใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน (ดีเซลผสมน้ำยาเคมี)
4.2 ท่อปลายกว้างกว่าใช้กับเครื่องพ่นละอองฝอย (น้ำผสมน้ำยาฆ่ายุง)

การใช้งานเครื่อง
1. ปุ่มแดงเป็นปุ่ม เปิด-ปิดเครื่อง, เปิดวาล์วเบนซินที่ปุ่มแดง หมุนตามรูปจากน้อยไปมาก ประมาณครึ่งหนึ่ง
2. ปั๊มลมช้าๆเบาๆ 3-5 ครั้ง เพื่อให้น้ำมันเบนซินไหลเข้าและให้มีแรงดันในถัง ปั้มจนเครื่องติด (ห้ามกระแทก)
3. เปิดวาล์วน้ำยาเคมีให้น้ำยาไหลออก (ประมาณครึ่งหนึ่ง) (ความร้อนจากต้นท่อจะไหลไปปลายท่อที่ประมาณ 100 องศา ไปเจอกับน้ำยาเคมีที่ปลายท่อ จะเกิดหมอกควัน
4. จากนั้นก็เริ่มพ่นกำจัดยุงและแมลงได้เลย ปรับมาก-ปรับน้อย ที่ตั้งปรับน้ำยาและเบนซิน
5. ขณะพ่นให้พ่นตรง ห้ามพ่นต่ำกว่า หรือ สูงกว่า 30 องศา เพราะดีเซลอาจไหลมาที่ปลายท่อ เมื่อเจอความร้อนมากที่ปลายท่อ อาจเกิดไฟลุกได้ให้รีบกดปุ่มแดงปิดทันทีแล้วค่อยเปิดใหม่

การดับเครื่อง
1. ให้ปิดวาว์ลน้ำยาเคมีก่อน รอจนหมอกควันหมด แล้วจึงปิดเครื่องเบนซิน โดยการกดปุ่มแดง (แล้วหมุนจากเครื่องหมายมาก ไปน้อยสุด)
2. กรณีเปิดวาล์วน้ำยาเต็มที่ (หมุนสุด) อาจจะทำให้น้ำยาเคมีและดีเซลไหลออกมาก (เกินไป)เมื่อเจอกับความร้อนมากที่ปลายท่อ อาจจะเกิดเปลวไฟ ให้กดปุ่มแดงปิด,แล้วค่อยสตาร์ทใหม่
3. เช่นกัน กรณีเปิดวาล์วเบนซินมากเกินไป (เปิด 3 รอบสุด) เบนซินอาจจะไหลออกมามาก เมื่อไปเจอความร้อนอาจจะเกิดควันได้ (ควรเปิดแค่ 1 รอบ หรือ 2 รอบ)
4. เมื่อพ่นเสร็จต้องปิดวาล์วน้ำยาก่อนประมาณ 1 นาที รอจนหมอกควันหมด แล้วค่อยกดปุ่มแดงปิด เปิดฝาทันทีประมาณ 10 นาที เพื่อระบายแรงดันและความร้อน แล้วค่อยปิดฝาหรือเติมน้ำยาผสมดีเซลใหม่
5. การพ่นแต่ละครั้งควรพ่นไม่เกินครึ่งชั่วโมง แล้วหยุดพักสัก 10-20 นาที เพื่อให้เครื่องไม่ร้อนจนเกินไปรอจนเครื่องเย็นแล้วค่อยเติมดีเซลผสมน้ำยา หรือเติมเบนซินในถังเบนซิน (ห้ามเติมทันทีในขณะที่เครื่องร้อน เพราะอาจเกิดไฟลุกไหม้ได้)

รูปภาพการพ่นเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25

รูปภาพการพ่นเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25 ระบบพ่นหมอกควัน

รูปภาพการพ่นเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25 ระบบพ่นละอองฝอย

WAREHOUSE เครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25

คู่มือวิธีการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25

CERTIFICATED เครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG BW-25

VIDEO การใช้งานเครื่องพ่นหมอกควัน SUPER FOG-BW25